TjänsterServices

Language in Use - TjänsterLINUSE erbjuder språkutbildning till privatpersoner och företag – både individuella lösningar och utbildning i grupp.

Utbildningen sker i hemmet, online eller på företaget. Vår onlineutbildning har ju inga geografiska begränsningar. När det gäller utbildning på plats så utgår vi från Göteborgsområdet.

Läs mer om språkutbildning online.

Läs om våra erbjudanden till privatpersoner.

Läs mer om våra erbjudanden till företag.

LINUSE offers language training tLanguage in Use - Tjänstero individuals and businesses – both individual solutions and group training.

Training takes place at home, online or at the company. Our online training has no geographical limitations. When it comes to on-site training we start out from the Gothenburg area.

Read more about the language training online.

Read about our offers to individuals.

Learn more about our offerings to businesses.