Tjänster

Language in Use - TjänsterLINUSE erbjuder språkutbildning till privatpersoner och företag – både individuella lösningar och utbildning i grupp.

Utbildningen sker i hemmet, online eller på företaget. Vår onlineutbildning har ju inga geografiska begränsningar. När det gäller utbildning på plats så utgår vi från Göteborgsområdet.

Läs mer om språkutbildning online.

Läs om våra erbjudanden till privatpersoner.

Läs mer om våra erbjudanden till företag.