Så här tycker mina elever

Entusiasm
”Spanskakursen genom Linuse har genom sin tydlighet och entusiastiska lektioner inspirerat och lärt mig mer än jag trodde att jag skulle klara.”
Annika Häglund

Lek&Glädje
”En bra och praktisk kurs för vuxna som inte har så mycket tid för läxarbete hemma, men vill ändå lära sig främmande språk på kort tid. Man känner sig intresserad, motiverad och sedd på varje lektion.
Läraren använder spännande metoder och varierar olika kursmoment så att det aldrig är tråkigt på lektionerna.”
Maria Belitsky

Flexibilitet
”Jag har ett jobb med oregelbundna arbetstider. Den flexibiliteten som Linuse erbjuder gör det möjligt för mig att läsa svenska på ett regelbundet och meningsfullt sätt.”
Marek Bazarnicki

Nytta
”Jag uppskattar det helhetstänkande och det praktiska upplägget kring situationer man kan hamna i. Det gör att jag upplever att jag kommer att ha nytta av det jag lärt mig.”
Alexander Blidner

referenser linuse